STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Kursy i szkolenia
 GCI w Świętokrzyskim
 Ważne adresy
 Kontakt

GCI


FOTO GALERIA

Gminne Centra Informacji to placówki ukierunkowane na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji.

Gminne Centrum Informacji przy Bibliotece Publicznej w Końskich jest wyspecjalizowaną pracownią multimedialną wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Celem przyświecających organizatorom przedsięwzięcia jest wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie mieszkańcom mniejszych miejscowości i terenów wiejskich dostępu do:
  • wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej - dostępnych w sieci internetowej,

  • pełnej gamy usług teleinformatycznych,

Dodatkowo poprzez tworzenie GCI powstaje sieć kontaktowa powiatowych urzędów pracy z bezrobotnymi, a w przyszłości sieć kontaktowa dla Międzynarodowych Służb Pracy.

GCI przy Bibliotece Publicznej w Końskich udostępnia:
- 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i do urządzeń
peryferyjnych typu skaner, drukarka laserowa,
- bezpłatne szybkie łączę internetowe w celach szkoleniowych i samokształceniowych,
-wydaje biuletyn informacyjny dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ulotki i materiały szkoleniowe,
- centrum szkoleniowe w zakresie obsługi komputera, Internetu, umiejętności zmiany kwalifikacji i adaptacji na nowoczesnym rynku pracy,
- lokalne forum gospodarcze - miejsce spotkań z lokalnymi pracodawcami,
- bazę danych dla pracodawców i poszukujących pracy, tzw. „Kiosk z pracą”

Zapraszamy do korzystania z naszych usług uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta i gminy Końskie oraz gmin ościennych (powiat konecki), maturzystów, absolwentów szkół zawodowych, studentów, bezrobotnych, pracujących zawodowo lecz zabiegających o zmianę miejsca pracy i kwalifikacji, rolników poszukujących alternatywnych źródeł dochodów, wnioskujących o fundusze z programów unijnych, pracowników samorządowych wnioskujących o fundusze strukturalne z UE oraz pracujących nad ujednoliceniem prawa do wymogów UE, młodych przedsiębiorców decydujących się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.