STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Kursy i szkolenia
 GCI w Świętokrzyskim
 Ważne adresy
 Kontakt
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  przy Bibliotece Publicznej
  Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1 , tel.: 0 41 372 20 51

  Jest jednostką podległą Urzędowi Miasta i Gminy w Końskich. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
  Gminne Centrum Informacji przy Bibliotece w Końskich świadczy usługi w 2005 r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00.

  W CCI można skorzystać z:

  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Końskie, powiatu koneckiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:

  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE